Self-Directed Learning Center

เปิดศูนย์การเรียนรู้วันนี้ เพียง 190,000 บาท

Play with Robot ลงทุนเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อเรียนรู้ (สำหรับ SdLC เด็กเล็ก 3-12ปี)

หมายเหตุ : การลงทุนด้านอุปกรณ์และหุ่นยนต์ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของ PwR และจะมีการเพิ่มเติมและสลับสับเปลี่ยนระหว่างแต่ละสาขา ตามความเหมาะสมด้านจํานวนผู้ใช้บริการ โดยแฟรนไชส์มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่รักษาให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

หุ่นยนต์ในศูนย์การเรียนรู้

Self-Directed Learning Center

Educational Robots

ทุกศูนย์ฯ จะได้รับ Education Robot ให้เด็กได้เล่นเพื่อเรียนรู้ (สำหรับ SdLC เด็กเล็ก 3-12ปี)

 1. หุ่นยนต์ Alpha mini จำนวน 2 ตัว มูลค่า 100,000 บาท
 2. หุ่นยนต์ Iron man จำนวน 10 ตัว มูลค่า 99,000 บาท
 3. Starwars Stormtrooper 10 ตัว มูลค่า 129,000 บาท
 4. RoboMaster S1 จำนวน 2 ตัว มูลค่า 38,000 บาท
 5. หุ่นยนต์สําหรับเด็กเล็ก 3-6 ขวบ 45 ตัว 68,900บาท
 6. Minecraft Edu Cloud Server Support by PwR มูลค่า 100,000 บาท 
 7. Drone DJI จำนวน 2 ชุด มูลค่า 12,000 บาท
 8. ป้ายชื่อศูนย์การเรียนรู้ มูลค่า 5,500 บาท
 9. กล้องวงจรปิด และServerพร้อมsoftware AI มูลค่า 100,000 บาท
 10. Tablet/Notebook 2 ตัว 20,000 บาท
 11. ค่าโฆษณามูลค่า 100,000 บาท
 12. Platform online Regristration 100,000 บาท
 13. Training Program 50,000 บาท

รวมมูลค่า 922,400 บาท

Self-Directed Learning

เสริมสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ สร้างแนวคิดให้เยาวชน เป็น Creator ผ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการเล่นกับหุ่นยนต์

ความหลากหลาย

ธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กคือการเล่น Robot Education เปิดประสบการณ์ให้เยาวชนได้ทดลองเล่นของเล่นทางด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์หลากหลายชนิดจากทั่วโลก ในราคาที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้

Empowerment

การเสริมสร้างจินตนาการตลอดจนความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการเล่นหุ่นยนต์กับเพื่อนๆในชั้นเรียน จะช่วยเด็กๆสร้าง Self-esteem และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (young future leader)

มอบของขวัญแห่งการเรียนรู้ให้ลูกของคุณ

นักวิเคราะห์คาดว่า ตลาดโรโบติกส์ทางการศึกษาจะมีมูลค่าถึง 1,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 

การเรียนรู้จากการเล่นของเล่นประเภทหุ่นยนต์ ที่เลือกสรรมา จะช่วยนำๆเด็กเข้าสู่โลกของการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การคิดเชิงนักประดิษฐ์ (Creator) ฝึกฝนเรียนรู้อย่างมีอิสระ และปลูกฝังนิสัยในการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง

เปิดโลก AI Robotics ให้กับเด็กๆในวันนี้

สมัครรับแฟรนไซส์ Play with Robot

Partners

คำถามที่พบบ่อย

Q: เรียนที่ไหน เวลาอย่างไร

A: Play with Robot Learning Center (ทั่วประเทศทุกจังหวัด ภายในปี 2020-2021) เวลาเรียน 24 ชั่วโมงแบบ Self-Directed Learning เรียนรู้โดยนําตนเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากหุ่นยนต์ทุกตัวมี Application ที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

Q: กลุ่มเป้าหมาย

A: 3-22 ปี (3-10ปี ผู้ปกครองควรอยู่เรียนรู้ด้วยกัน)

 

Q: เริ่มเรียนเมื่อไหร่

A: ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2020 เป็นต้นไป

 

Q: เรียนอย่างไร

A: เบิก Robot ที่สนใจและเหมาะกับวัย เพื่อมาเล่นและเรียนรู้ตามขั้นตอนตามแต่ละ Application ของ Robot แต่ละตัว ผู้เรียนจะสามารถจอง Robot ล่วงหน้าผ่าน Online Platform ของ Play with Robotและเมื่อเรียบร้อยแล้วต้องส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่

 

Q: กรณีทำ Robot เสียหาย(ไม่ได้เสื่อมสภาพตามปรกติ)

A: ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมในราคาตามต้นทุนจริง

 

Q:  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

A:  Facebook/playwithrobot (inbox massage)

Stormtrooper Features

 • Facial Recognition

  สามารถจดจำใบหน้าผู้ใช้งานได้

 • Voice Command

  รับคำสั่งเสียง

 • Augmented Reality

  เล่นเกมแบบ AR กับหุ่น Stormtrooper

 • Mission Mode

  โมตเกม Mission

 • Sentry Mode

  โมตเฝ้ายาม Stormtrooper

 • Infrared Sensor

  เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

 • Facial Recognition

  สามารถจดจำใบหน้าผู้ใช้งานได้

 • Voice Command

  รับคำสั่งเสียง

 • Augmented Reality

  เล่นเกมแบบ AR กับหุ่น Stormtrooper

 • Mission Mode

  โมตเกม Mission

 • Sentry Mode

  โมตเฝ้ายาม Stormtrooper

 • Infrared Sensor

  เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

Ironman Features

 • Face/Voice Recording

  บันทึกใบหน้าและเสียงของคุณเพื่อ playback ข้อความ เสมือนคุณกำลังสวมใส่ชุด Iron Man

 • Block-based Programming

  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วย drag-and-drop tool ซึ่งใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

 • Augmented Reality

  ควบคุม motor แสงและเสียงผ่านแอปพิลเคชั่นบนมือถือ และต่อสู้กับยานอวกาศของศัตรูในโลก AR

 • Mission Mode

  โมตเกม Mission

 • Custom Protocol

  หุ่นยนต์ Iron Man MK50 สามารถแสดง sequence การเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ ผ่านการเขียนโปรแกรมที่เข้าถึงง่าย

 • LED Lit Repulsors

  ปลดปล่อยพลัง ผ่านไฟ LED บนมือของหุ่นยนต์

 • Face/Voice Recording

  บันทึกใบหน้าและเสียงของคุณเพื่อ playback ข้อความ เสมือนคุณกำลังสวมใส่ชุด Iron Man

 • Block-based Programming

  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วย drag-and-drop tool ซึ่งใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

 • Augmented Reality

  ควบคุม motor แสงและเสียงผ่านแอปพิลเคชั่นบนมือถือ และต่อสู้กับยานอวกาศของศัตรูในโลก AR

 • Mission Mode

  โมตเกม Mission

 • Custom Protocol

  หุ่นยนต์ Iron Man MK50 สามารถแสดง sequence การเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ ผ่านการเขียนโปรแกรมที่เข้าถึงง่าย

 • LED Lit Repulsors

  ปลดปล่อยพลัง ผ่านไฟ LED บนมือของหุ่นยนต์

In The Press

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Robot Education by Robot Cafe

Media

หุ่นยนต์กับอนาคตของคนรุ่นใหม่

เปิดโลก AI Robotics ให้กับเด็กๆในวันนี้

สมัครแฟรนไซส์ Play with Robot

Robot Cafe. All Rights Reserved

hello@robotcafe.com